تامین تجهیزات

خدمات پشتیبانی و نگهداری

امنیت شبکه

درباره باور امن


شرکت باور امن آکام  به منظور ارائه راه کارهای یکپارچه حرفه ای در زمینه شبکه و امنیت اطلاعات و پاسخ به نیازهای روزافزون دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سطح کشورتأسیس شد.

این شرکت با شعار کیفیت رمز ماندگاری براین باور است که برطرف نمودن نیاز مشتری بالا تر از سطح نیازش و ایجاد تعهد کامل نسبت به آن بایستی مهمترین رسالت شرکت باشد.

محصولات


اخبار


برندهای ما