در مورد  SAN  استوریج بیشتر بدانیم …

شبکه ذخیره سازی (SAN (Storage Area Network یک شبکه اختصاصی با سرعت بالا می باشد که دسترسی شبکه را به سطوح ذخیره سازی در سطح بلاک فراهم می کند. SAN استوریج  معمولا شامل میزبان (Host)، سوئیچ ها ، اجزاء ذخیره سازی و دستگاه های ذخیره سازی است که با استفاده از انواع فن آوری ها، توپولوژی ها و پروتکل ها به یکدیگر متصل می شوند. علاوه بر این SAN استوریج ها می توانند چندین سایت را پوشش دهند.

استفاده از SAN استوریج ها درموارد زیر کارایی بیشتری دارد :

  • بهبود بخشیدن دسترس پذیری برنامه ها (مانند : مسیرهای چندگانه دیتا )
  • بهبود بخشیدن عملکرد برنامه ها
  • افزایش بهره وری و اثربخشی ذخیره سازی 
  •  اعمال حفاظت از داده ها و بهبود امنیت آنها